Çelik Konstrüksiyon, bilgi ve deneyimini birikimi ile birleştirerek “Endüstriyel Çelik Yapı” sektöründe “Anahtar Teslimi Çözümler” üreten Bursa Merkezli Anadolu’nun ileri gelen bir yapı üretim firmasıdır. İstihdam ettiği tecrübeli teknik eleman ve uygulama kadrosu ile hizmet kalitesini arttırarak, büyümesini sürdürmektedir.

Hizmet Verdiğimiz Alanlar

Çelik Konstürksiyon Nedir ?

Genellikle spor tesislerinde , fabrika binalarında , çelik sanayi yapılarında , uçak hangarlarında , atölyelerde , hangarlarda ve depolarda kullanılan tüm taşıyıcı sistemlerinin çelikten üretildiği özellikle deprem tehlikesi bulunan bölgelerde kurulan geniş açıklık ve yüksekliğe sahip yapı ürünlerine çelik konstrüksiyon denir. Çelik konstrüksiyon yapıları diğer taşıyıcı sistemlere oranla üstün mekanik özelliklere , uygulama kolaylığına ve statik yeteneklere sahiptir . Çelik konstrüksiyon yapılar güvenli ve ekonomik olmasının yanında hızlı kurulum ve sökülüp başka yere taşınma açısından da büyük kolaylık sağlar.

Neden Çelik Konstrüksiyon ?

Yapılarda beton yerine çelik kullanılmasının bazı sebepleri bulunmaktadır.

 • Esnek yapısı sayesinde deprem sırasında sallanır fakat yıkılmaz , ayrıca bu yapıların duvarları da çelikten üretildiği için yalnızca kolon ve kirişlere yük bindirilmeyip yıkılma riski azaltılmış olur.
 • Çelik sağlamlığı , direnci ve dayanıklılığı ile beton ve tahta yapılara göre daha avantajlıdır.
 • Çelik sağlamlığı , direnci ve dayanıklılığı ile beton ve tahta yapılara göre daha avantajlıdır.
 • Kötü zeminli bölgelere uyumlu , taşıdığı yüke oranla daha az yer kaplıyor.

Çelik Konstrüksiyon Yararları

Çelik Konstrüksiyon İş Gücü

Kurulumu sırasında hava şartlarının bir önemi bulunmayıp kullanılan iş gücüne bağlı olarak kesintisiz çalışma ve kurulum imkanı sağlamaktadır.
Çelik Konstrüksiyon‘da Çözüm İmkanı

Yapı mimarisinde sınırsız çözüm imkanı sunarak mimaride değişim yapmak gerektiğinde sorunsuz ve hızlı bir şekilde büyütülme ve küçültülme imkanı sağlar.

Çelik Konstrüksiyon Yapıların Ömrü Ne Kadardır ?

Çelik konstrüksiyon yapıların ömrü saf metalden üretildikleri için diğer beton yapılara oranla oldukça uzundur. Örneğin çelik yapılar beton yapılar gibi zamanla korozyona uğramaz ve yıpranma , çatlama gibi durumlar gözlenemez . Ayrıca beton yapılarda tesisat montajı bir kere yapılır ve artık değiştirilmesi mümkün değildir. Oysa ki çelik konstrüksiyon yapılarda istenildiği an tesisat yapıları yenilenebilmektedir. Ayrıca beton yapılarda telefon kabloları , duvar içlerinden geçen elektrik tesisatları , elektronik donanımlar vb. değiştirilmesi ve yenilenmesi çok zorken çelik konstrüksiyon yapılarda bu değişimler ve yenilemeler çok rahat yapılabilmektedir.

Çelik Konstrüksiyon Büyütülmeye Elverişli Midir ?

Çelik konstrüksiyon yapılar doğru tasarlandığı takdirde işlev ve dayanıklılık yönünden bir kayba uğramadan güçlendirmek , yapıya yatay ve dikey parçalar eklemek ve hatta yeni katlar dahil etmek mümkündür. İstenildiği takdirde ise eklenen parçalar yeniden sökülebilir bu sebeple çelik konstrüksiyon yapılar aynı zamanda büyütülmeye ve restorasyona oldukça açık yapılardır.

İnşaat – Taahhüt Nedir ?

Mülkiyeti başkalarına ait olacak bir yapının yapılmasını taahhüt ederek inşaat yapan işletmelere “İnşaat Taahhüt İşletmeleri” denir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere inşaat taahhüt işletmeleri inşaat yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapım faaliyetlerini üstlenirler. Bu ilişki işveren (inşaatı yaptıracak gerçek veya tüzel kişi) ile inşaat taahhüt işletmesi arasında yapılacak bir sözleşme ile başlar.

İşveren ile inşaat taahhüt işletmeleri arasında yapının inşa edilmesine ilişkin olarak yapılacak sözleşmeden önce, işverenin yapması gereken bazı işlemler vardır:

 • Projenin hazırlanması,
 • Keşif bedelinin belirlenmesi,
 • Fiyatlandırma yönteminin tespiti,
 • Teklif alma yönteminin belirlenmesi,
 • Projenin ihaleye çıkarılması.

İhaleye çıkarılan projeye taahhüt işletmeleri tarafından teklif verilir. Verilen teklifler işveren tarafından değerlendirilir ve en uygun teklifi veren inşaat taahhüt işletmesi ile sözleşme imzalanır ve inşaata başlanır.

İnşaat Taahhütlerinde İzlenen Süreç:

1. Projenin Hazırlanması:

İnşaat taahhüt işlerinde yapılması gereken ilk iş yapılacak inşaata ait projenin hazırlanmasıdır. Proje iş sahibi yani inşaatı yaptıracak kişi tarafından hazırlanır veya bu konuda uzman kişilere hazırlattırılır. İş sahibi yanında proje hazırlamakla görevli birini çalıştırıyorsa, proje bu kişi tarafından hazırlanır. İş sahibi böyle bir kişi çalıştırmıyorsa, projeyi bu alanda uzman kuruluşlara hazırlatır.

 • Yaptırılması düşünülen inşaatın ihaleye çıkartılabilmesi için:
 • Arsa temin edilmiş
 • Mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmış
 • İmar izinleri alınmış
 • Proje hazırlanmış

olmalıdır.

Projeler, çeşitli planlardan oluşur:
Vaziyet Planı: Arazinin boyutları, yapının yerleşimi, çevre (komşu arazi, cadde, sokak, vs) uzaklığı ve yol kotunun belirtildiği planlardır.
Kat Planı: Yapı içerisinde yer alan oda ve çeşitli bölümler ile merdivenler, aydınlanma boşluğu, baca gibi unsurların boyutlarını gösteren planlardır.
Kesitler: İnşa edilecek yapının dikey ve yatay olarak kesildiği varsayımıyla ortaya çıkan görüntünün ayrıntılarının gösterildiği plandır.
Görünüş Planları: İnşa edilecek yapının tüm cephelerden görünümünü veren planlardır.
Tesisat Planları: Elektrik, su, ısıtma, havalandırma, asansör ve soğutma gibi tesisatların resim ve konumlarını gösteren planlardır.
Detay Planlar: İnşa edilecek yapıyı oluşturan çeşitli elemanların düğüm noktalarını detaylı olarak belirtmek amacıyla çizilmiş resimlerdir.

Yukarıdaki planlar kullanılarak, inşaatın seyrine göre oluşturulacak projeler ise şunlardır:
Avan Projeler (Ön Proje): İnşaata ilişkin hazırlanacak ilk proje taslak bir proje olup, bu proje;
Araziye ait zemin etütleri,
Temel etütleri,
Vaziyet planı,
Kat ve çatı planları,
İnşaatın mimari görünüşünün yer alacağı bir rapordan oluşur.

Kesin Projeler:
 Yapıya ait avan projesi onaylandıktan sonra, tüm birimler ölçülendirilip, detaylandırılır. Böylelikle kesin proje hazırlanmış olur. Başka bir ifadeyle kesin proje, avan projesinin teknik özellikleri itibariyle gözden geçirilmesiyle oluşturulan projedir.


Uygulama Projeleri:
 Kesin projeler onaylandıktan sonra, detaylara uygun olarak mimari elemanlar, tesisatın ölçüleri ve diğer ayrıntıların gösterildiği uygulama projesi hazırlanır. Bu proje mimari, statik ve tesisat projeleri gibi alt projelerden oluşur.

2. Keşif Bedelinin Belirlenmesi:

Proje hazırlandıktan sonra, yapılması düşünülen inşaatın tahmini maliyeti belirlenir. Bu maliyete inşaatı yapacak, taahhüt işletmesinin karı da eklenerek, inşaatın toplam maliyeti belirlenir.Keşif bedelinin eksik veya fazla olarak tespit edilmesi çeşitli sorunlara yol açar. Bu nedenle keşif bedeli belirlenirken, inşaatın maliyetinin doğru olarak hesaplanması çok önemlidir. Keşif bedelinin belirlenmesinde yapılacak tüm giderler ayrıntılı olarak belirlenebileceği gibi, projelerde yer alan işler için belirlenmiş birim fiyat listelerinden veya asgari inşaat metrekare birim fiyatlarından da faydalanılabilir. İnşaatın maliyetini kalemler halinde gösteren keşfe birinci keşif adı verilir.

3. Fiyatlandırma Yönteminin Belirlenmesi:

Yaptırılması düşünülen inşaatın tahmini maliyeti (keşif bedeli) belirlendikten sonra, taahhüt işletmeleri (müteahhit firma) tarafından yapılacak işlerin değerlendirilmesinde kullanılacak fiyatlandırma yönteminin belirlenmesi gerekir. Belirlenecek bu fiyatlandırma yöntemi ihaleyi kazanacak taahhüt işletmesi ile yapılacak sözleşmede yer alacağından, işin ihale edilmesinden önce bu yöntemin, işi yaptıracaklar (işveren) tarafından belirlenmesi gerekmektedir.Fiyatlandırma yöntemi sözleşmede belirtilmemiş ise, bu durumda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Buna göre; “Bedel, işin kıymetine göre tayin edilmek üzere önceden kararlaştırılmamış veya takribi bir suretle kararlaştırılmış ise, yapılan şeyin kıymetine ve müteahhidin masrafına göre tayin edilir”.

Fiyat belirleme yöntemleri şunlardır:

 • Birim fiyat yöntemi
 • Maliyet + kâr yöntemi
 • Götürü bedel yöntemi

Müteahhitlik Nedir ?

Müteahhitlik, müteahhit özelliklerine sahip kişi veya kurumun yaptığı işe denir. Müteahhitlik için örnek verecek olursak, bir arsa veya araziye ev veya bina yaptırmak isteyenlerin başvurduğu kurum veya kişiler müteahhitlerdir. Mesela kat karşılığı anlaştığınız müteahhit firması arsayı inceler, inşaat planlaması yapar, hazırladığı plana belediyeden ruhsat çıkarma işlemlerini yapar ve izin alındıktan sonra kaba inşaat çalışmaları başlar. Kaba inşaattan sonra sıva, şap atılması, elektrik, su ve doğalgaz hatlarının döşenmesi, fayans, kalebodur, kartonpiyer, kapı ve pencere, boya badana gibi ince işler yapılır.

Kaba inşaat bittikten sonra yukarıdaki ince işlerin yapılması için müteahhit ortak çalıştığı firmalardan yardım alarak işleri yerine getirir. Bu çalışmaların sonunda müteahhit belirttiği süre içerisinde bina inşaatını bitirmiş olur. Belirtmek gerekir ki müteahhitlik çalışma belgesine sahip olmayan firmalara cezai işlem uygulanır, müteahhitlik yapabilmek için müteahhitlik ruhsatına sahip olmak gerekir.

Müteahhit Kime Denir ?

Müteahhit, kendinden başkaları için inşaat, yapı veya ticari bir işi üstlenen ve bu konuda taahhüt veren kimseye denir.

Müteahhitlik Yetki Belgesi

Müteahhitlik belgesi, inşaat yapı ve tesisat işlerinde çalışan usta kişilere Mesleki Yeterlilik Kurumu ve bu kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilen belgeye denir.

Müteahhitlik belgesine sahip olmayan firma veya kişiler müteahhitlik yapamıyor. İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunludur. Müteahhitlik yetki belgesi olmaması halinde veya yasaklı olması halinde firma veya kişi yapı ruhsatı düzenleyemez.

Müteahhit Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

1) Birden çok müteahhitten teklif alınız.
Tek bir müteahhitle anlaşmaya varmadan önce bilinen ve güvenilir firmalardan teklif isteyiniz.Müteahhitlik teklif ve görüşmelerinize başlarken Bursa’da güvenilir firmalardan biri olan Nta Çelik’e başvurmayı unutmayınız.
2) Müteahhit firmasının yetki belgesi olup olmadığını araştırınız.
Gerekli kurum ve kuruluşlardan seçeceğiniz müteahhit firmasının gerekli yetki belgelerinin olup olmadığını soruşturunuz. NTA Çelik’in gereken tüm yetki belgeleri bulunmaktadır.
3) Müteahhitin referanslarını araştırınız.
Birlikte çalışacağınız müteahhit firmasının geçmişte o bölgede daha önce bina yapıp yapmadığını araştırmalısınız. Referanslarını görmek istediğinizi söyleyerek firma sahiplerini yakından tanımalısınız. Projelerimizi görmek için tıklayınız.
4) Müteahhit firmasının finansman ve ekonomik durumunu araştırınız.
Çalışacağınız müteahhit firmasının projenizi tamamında ve istenilen şekilde teslim edebilmesi için gereken finansmana sahip olması gerekir. Söz konusu finansman durumunu belgelendirir halde size sunmasını isteyiniz. NTA Çelik finansman konusunda müşterilerine gerekli tüm banka hesap ve ayrıntılı finansman raporlarını istek halinde sunmaktadır.
5) Müteahhit firmasının güvenilir olup olmadığını araştırınız.
Müteahhitlik firmasının daha önce yaptığı işleri inceleyerek yapacağı iş hakkında bir ön izlenime sahip olabilirsiniz. Geçmiş projelerinde teslim tarihlerine ve istenilen ince detayları ne kadar özenle yaptığını Müteahhitinize sorarak aranızdaki güveni oluşturmaktaki ilk adımları atabilirsiniz.
6) Neden Bizi Tercih Etmelisiniz ?
NTA Çelik, faaliyet alanı içerisinde müşteri memnuniyetini en üst seviyede karşılayarak gerçekleştirdiği tüm projelerde kalite ve güvenden taviz vermeden zamanında teslim etmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.

Mimarlık – Mühendislik Nedir ?

Mimari mühendislik veya yapı mühendisliği, bina ve yapı tasarımı ve teknolojisi prensiplerine dayalı bir inşaat mühendisliği dalıdır. Çelik yapılar, betonarme yapılar, ahşap yapılar, yapı statiği ve yapı dinamiği başlıca uzmanlık alanlarıdır.

Yapı mühendisi önce yapılacak yapının yapılış amacı hakkında bilgi edinir.Yapının inşaatında kullanılacak malzeme, yapının türü ve cinsine göre seçilir. Daha sonra yapılacak yapı matematiksel modele dönüştürülür. Yapıda dış etkilerden oluşan kuvvetler matematiksel ve idealleştirilmiş model üzerinde, değişik yöntemlerle hesaplanır.

Yapı mühendisi yapılacak yapıyı etkileyen kuvvetleri hesapladıktan sonra yapı elemanlarını boyutlandırmaya başlar. Boyutlandırma sırasında fizik kuralları dışında önceden belirlenmiş olan yönetmeliklere başvurulur.Bir mimari mühendis şu şekillerde tanımlanabilir:

Yapısal, mekanik, elektrik, inşaat veya diğer tasarım ve yapı mühendisliği alanlarında bir mühendistir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde profesyonel lisanslı bir mühendislik dalıdır.
Resmen bazı ülkelerde, bir profesyonel mimar ile eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir.
Yapı mühendisliğinin amacı; yapıları belirli bir güvenlik, yeterli bir rijitlik ve en ekonomik olarak boyutlandırmaktır.

Belirli güvenlik: Yönetmeliklerde belirtilen emniyetli yükleme sınırı.
Yeterli rijitlik: Değişik oturmaları önlemek, sehim şartlarını sağlamak, hesaplarda yapılan mesnet kabullerine uygun imalat yapmak.
Ekonomiklik: Boyutları güvenli tarafta kalmak şartıyla, en az maliyetli bir biçimde belirlemek.