İK Politikamız ve Uygulamalarımız


Kurumumuzun insan kaynakları politikası; şeffaf ve sürekli gelişime dayalı uygulamalar ile nitelikli işgücü tarafından tercih edilir kurum olmak, bünyemizdeki yetenekleri en iyi şekilde yöneterek, rekabet gücümüzü ve kurumsal başarımızı desteklemektir.

Nitelikli İşgücünü Kazanma;


Kurumumuzdaki açık pozisyonların doldurulması için; internet sitesi, e-posta, şirket çalışanlarımızın veya danışmanlık firmalarının önerileri gibi farklı kaynaklardan gelen iş başvuruları titizlikle ve gizlilik prensibi çerçevesinde değerlendirilir. Aranan pozisyonların gereklerine cevap veren adayların, birebir ve grup mülakatları ve pozisyon gerekleri doğrultusunda uygulanan test ve envanterler ile yapılan değerlendirmelerinin ardından kurumumuza kazandırılması hedeflenir.

Performans Yönetimi;


Performans yönetim sistemi, çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kurumsal hedeflerin bireysel hedeflerle bütünleştirilmesine dayanır. Çalışanlarımızın ortaya koydukları değer, kurumumuzun ortak amaçları ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilir ve başarılı performanslar kuruma kattığı değer oranında ödüllendirilir. Yetenek Yönetimi Potansiyeli yüksek çalışanlarımızın tespit edilmesi, gerekli olan bilgi, beceri ve mesleki gelişim imkanlarının verilmesi ve daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmasını sağlamak amacıyla kariyer planları ve gelişim programları oluşturulur ve takip edilir.

Ücret Yönetimi;


Kurumumuzda ücret yönetimi, ücretlerin, çalışanlarımızın eğitim düzeyleri, sahip oldukları yetkinlikler, her bir görev için iş değerlemesi sonucu oluşan işin derecesi ve değeri, çalışanlarımızın bulundukları görevlerin piyasadaki değeri, kurumun performansı ve olanakları dikkate alınarak belirlenmesine dayanır.